Företag & produktkvalificering

20+ patenterade teknologier, inklusive 4+ uppfinningspatent.
SUP -glashårdvara har ett mycket strikt kvalitetskontrollsystem och miljökontrollsystem. Vi har klarat ISO9001: 2008-certifieringen och ISO14001: 2004 under de senaste åren.

För SUP -glashårdvara har teknisk forskning och utveckling och teknisk innovation alltid varit kärnan i företagsutveckling.
Under de senaste 12 åren har vi satt teknisk innovation och produktforskning och -utveckling i kärnan i företagets utveckling, djupgående forskning om glashårdvara och ständigt ökade investeringar i vetenskaplig och teknisk forskning och utveckling.

Bootstrap